Jak stworzyć i budować zespół w oparciu o wypracowane wspólnie zasady i wartości.

Dla kogo: Szkolenie dla wszystkich zespołów, które są w fazie budowania zespołu lub reorganizacji.

Cel: Wypracowanie zasad funkcjonowania zespołu (kodeksu zespołowego) opartego na wspólnych wartościach.

Metodyka: Warsztaty będą odbywały się metodą GROW oraz metodą Design Thinking. Warsztat wspierany będzie technikami relaksacyjnymi, które mogą być wykorzystane do redukcji stresu w pracy.

  1. Mapowanie ról i umiejętności członków zespołu ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych celów indywidualnych i wspólnych.
  2. Określenie słabych i mocnych stron zespołu.
  3. Wypracowanie wartości – wspólnego kodeksu, który będzie drogowskazem wspólnej pracy.
  4. Wypracowanie wspólnych reguł, którymi zespół chce się kierować aby efektywniej pracować.
  5. Wypracowanie wspólnego, jednego celu zespołowego, który będzie odpowiedzią na pytanie: „Po co my robimy, to co robimy?” oraz „Jaką wartość dajemy innym”.
  6. Redukcja stresu w pracy – techniki, zastosowania.